Til forsiden

Hva må du vite

Modulen gir deg grunnleggende kunnskap om implementering gjennom korte tekster og videoer. Målet er at du får tilstrekkelig forståelse for implementeringsarbeid generelt og for vår modell spesielt, slik at du kan bruke modellen du finner i Hva må du gjøre-modulen, tilpasset ditt implementeringsarbeid.

Utgangspunktet for implementeringsprosesser er ulike. Dette betyr også at implementeringsprosessen må tilpasses den aktuelle situasjonen. Vi anbefaler derfor at du ser gjennom de fire temaene i denne modulen, før du begynner å jobbe med Hva må du GJØRE-modulen.

Temaer:

Ønsker du mer kunnskap og dypere forståelse, kan du gå inn på: Vil du vite mer? Her får du mer innsikt i det vitenskapelige grunnlaget for modellen og implementering generelt. 

Hva må du VITE