Til forsiden

Implementere hjelper deg med å hjelpe barn og unge

Implementere støtter deg i etableringen av nye tilbud. Siden gir deg kunnskap og verktøy for å forbedre implementeringsprosessen på en måte som sikrer god kvalitet og varighet.

Hva må du VITE

Få grunnleggende kunnskap om implementering.

Hva må du GJØRE

Få praktisk støtte i ditt implementeringsarbeid.

Om Implementere

Implementere guider deg gjennom prosessen fra du ser at det er behov for å etablere et tiltak, til tiltaket er etablert og vellykket. Kunnskapen du finner på denne nettsiden er basert på forskning, men er praktisk rettet.

Modellen Implementere

Modellen består av fire faser: I Forberede, II Planlegge, III Implementere og IV Videreføre. Dette er faser som tenkes å være nødvendig å gå gjennom i en implementeringsprosess.

Hver fase inneholder spesifikke kjerneelementer. Innen hvert kjerneelement finnes informasjon som forklarer hvordan man kan jobbe med dette elementet, samt praktiske verktøy. De ni kjerneelementer (KE) er fordelt på de fire fasene.

Les mer om modellen