Til forsiden

Hvem kan ha nytte av denne nettsiden?

 In English

Nettsiden er for deg som arbeider i kommunale tjenester eller ledelse, spesialisthelsetjenesten eller andre virksomheter som har betydning i barn og unges oppvekst.

Om du har en rolle i en implementeringsprosess, kan dette være en nyttig ressurs for deg i arbeidet. Dette gjelder enten du holder på å ta initiativ til en etablering eller du er involvert i et implementeringsarbeid som allerede er påbegynt.

 

To gutter som lager grimaser
To gutter med som går med ryggen til

Hva finner du på nettsiden?

Nettsiden har to moduler: Hva må du vite? Og Hva må du gjøre? I «Hva må du vite?» modulen får du grunnleggende kunnskap om implementering gjennom korte tekster og videoer.

I «Hva må du gjøre?» modulen ligger modellen som skal være den praktiske støtten i ditt implementeringsarbeid. Modellen består av fire faser som tar deg gjennom implementeringsprosessen, ni kjerneelementer som alle er viktige for å få til en god implementering og verktøy som hjelper deg å løse ulike praktiske oppgaver.

Hvordan kan man bruke Implementere.no?

Utgangspunktet for en implementeringsprosess kan være ulik. Av og til ønsker man å implementere et tiltak som er utviklet av andre. Andre ganger ønsker man å utvikle egne tilbud. Noen ganger kan initiativet komme fra tjenesten selv. Andre ganger kan initiativet komme utenifra. Noen ganger skal implementeringen foregå i kun én tjeneste, andre ganger i mange avdelinger eller tjenester. Noen ganger er innsatsene komplekse og involverer mange komponenter, mange fagfolk og mange tjenester. Andre ganger kan innsatsene være enklere.

Dette betyr også implementeringsprosessen må tilpasses det aktuelle tiltaket. «Hva må du vite?»-modulen gir deg tilstrekkelig forståelse for implementeringsarbeid generelt og for vår modell spesielt, slik at du bruke modellen tilpasset ditt implementeringsarbeid. Vi anbefaler derfor at du ser gjennom de fire temaene i modulen, før du begynner å jobbe med «Hva må du gjøre?» modulen.

Ønsker du mer kunnskap og dypere forståelse, kan du gå inn på det siste temaet: Vil du vite mer? Her får du mer innsikt i det vitenskapelige grunnlaget for modellen og implementering generelt.

Hvem står bak Implementere

Implementere er utviklet av de fire regionale kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør). Nettressursen er utviklet med tilskudd fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Vi håper du finner nettsiden nyttig, og ønsker deg lykke til i ditt arbeid for barn og unge!