Til forsiden

Hva må du gjøre

I
Forberede

Modellen Implementere

Modellen bygger på forskningsbasert kunnskap om implementering, men er forsøkt tilpasset den praktiske hverdagen i norske tjenester som arbeider med barn og unge.  Intensjonen er at modellen skal være nyttig for å skape kvalitet i implementeringsarbeidet for de ulike typer intervensjoner og innsatser tjenester ønsker å etablere.   

Innholdet i modellen

Modellen er består av 4 faser: I Forberede, II planlegge, III implementere og IV videreføre. Dette er faser som tenkes å være nødvendig å gå gjennom i en implementeringsprosess.

Hver fase inneholder spesifikke kjerneelementer (KE). Innen hvert kjerneelement finnes informasjon som forklarer hvordan man kan jobbe med dette elementet, samt praktiske verktøy. De ni kjerneelementer er og fordelt på de 4 fasene.

De fire fasene med elementer er:

I. Forberede
KE1. Utforske og tilpasse tiltak
KE2. Kartlegge forutsetninger for implementeringen 

II. Planlegge
KE3. Velge og tilpasse implementeringsstrategier
KE4. Sikre nødvendig forankring og implementeringsledelse 
KE5. Planlegge monitorering av implementeringskvalitet og nytteverdien

III. Implementere
KE6. Iverksette implementeringsstrategiene og monitorere etter planen 
KE7. Foreta løpende vurderinger og nødvendige justeringer undervei

IV. Videreføre
KE8. Evaluere og justere for å sikre bærekraft 
KE9. Sikre rutiner og systemer for videreføring  

Hvordan bruke modellen?

Implementeringsprosesser har ulike utgangspunkt. For å få best utbytte av implementere-modellen og denne nettsiden, er det derfor viktig at du har skaffet deg litt kunnskap om implementering og satt deg inn i modellen. Det gjør du ved å se gjennom alle videoene i «Hva må du vite» modulen. Når du har gjort dette, er det lettere for deg å ta aktivt stilling hvordan det er best å jobbe med kjerneelementene og hvilke verktøy som er relevante for akkurat ditt prosjekt.

Alle implementeringsprosesser bør gå gjennom alle fasene og kjerneelementene. Kjernelementene er tildelt nummer. Du trenger ikke følge nummerrekkefølgen slavisk, tallene er satt der for å identifisere de ulike elementene. Om du, for eksempel, er i planleggingsfasen, Fase II, trenger du ikke å gjør ferdig element 3 før du går videre til 4 og 5. Noen ganger kan det være hensiktsmessig å jobbe med de ulike kjerneelementene i hver fase samtidig. Mange oppgaver i de ulike verktøyene kan overlappe og påvirke hverandre. Vi anbefaler at du først gjør deg kjent med alle verktøyene i fasen du er i, og at du begynner med å arbeide med de verktøyene som er mest relevant for deg.

Selv om vi har identifisert kjerneelement og utviklet verktøy vi tenker er relevante for de fleste situasjoner, kan det være at noen av verktøyene ikke er relevante for ditt prosjekt. Det er som forventet. Et eksempel på dette er i kjerneelement nr. 1 Utforske og tilpasse tiltak. Her finnes det et verktøy som er relevant når man søker å iverksette et allerede etablert tiltak (Hva finnes av gode tiltak og kartleggingsverktøy?) og et annet som er relevant dersom tjenesten utvikler et helt nytt tiltak (Tips til deg som utvikler tiltak).

References

Aarons, G., Hurlburt, M., & Horwitz, S. (2011). Advancing a conceptual model of evidence-based practice implementation in public service sectors. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 38(1), 4-23. doi:10.1007/s10488-010-0327-7

Fixsen, D. L., & Blase, K. A. (2020). Active implementation frameworks. In Handbook on implementation science (pp. 62-87): Edward Elgar Publishing.

Metz, A., & Bartley, L. (2012). Active implementation frameworks for program success. Zero to three, 32(4), 11-18.