Til forsiden

Fase II – Planlegge

Verktøyene i fase II vil hjelpe deg til å utvikle en implementeringsplan basert på vurderingene du gjorde i fase I. I tillegg til å lage en plan, må du forberede nødvendig infrastruktur og kapasitet slik at du kan gjennomføre planen din. I denne fasen må implementeringsteamet planlegge aktiviteter i detalj, som for eksempel fordele roller og ansvar, sikre budsjett, lage tidsplaner, rekruttere fagfolk, sørge for opplæring, lage informasjonsplaner, samt planlegge evalueringer av tiltaket og implementeringen.

Etter hvert som mer detaljerte planer etableres, vil implementeringsteamet får større forståelse av hva den praktiske implementeringen vil innebære.

I denne fasen er det viktig å utvikle og tilpasse strategier som vil hjelpe deg med å lykkes med implementeringen.  Strategiene du velger må også bidra til å fjerne eventuelle hindringer. Hvordan dette kan gjøre er nærmere beskrevet i kjerneelementet: Iverksette implementeringsstrategier og monitorer etter planen.

En løpende dialog med kommunal ledelse for å sikre fortsatt felles forståelse er viktig i hele denne fasen.

Barn i hengekøye

Viktige faktorer for å lykkes i fase II

  1. Ledere og nøkkelpersonell (implementeringsteam) har en felles visjon for prosjektet.
  2. Implementeringsstrategiene er tilpasset eksisterende strukturer og praksis.
  3. God forankring av prosjektet hos fagpersoner og tjenesteledere og viktige samarbeidspartnere (f.eks. brukerorganisasjonene)