Til forsiden

Kjerneelement 1 – Utforske og tilpasse tiltak

VerktøyBeskrivelse
Tips til deg –
Tips til deg som utvikler tiltak
pdf / word
Viktige ting å tenke gjennom dersom man utvikler et tiltak selv
Beslutninger –
Beslutninger om valg av tiltak
pdf
En disposisjon som man kan ta utgangspunktet i for en vurdering av et tiltak i en beslutningsprosess
Hva finnes –
Hva finnes av tiltak og kartleggingsverktøy?
pdf
Noen kilder til informasjon til forskningsbasert kunnskap om tiltak, kartleggingsverktøy og innsatsområder

Bruken av dette kjerneelementet skal hjelpe deg til å identifisere hvilke tiltak som kan være aktuelle å implementere, samt gi deg mer kunnskap om det aktuelle tiltaket.

En aktuell intervensjon bør ha et godt teorigrunnlag og en beskrivelse som gir deg informasjon om det dekker de behovene dere har.  Tiltaket bør være mulig å iverksette i din tjeneste, enten som det er, eller med tilpasninger. Dersom tiltaket må tilpasses, bør det gjøres i samarbeid med tiltakseier, programtilbyder eller andre aktuelle stakeholdere. Det å tilpasse et tiltak er en krevende og kompleks oppgave. Komponentene som ikke kan byttes ut eller endres, må identifiseres. Du bør samarbeide med tiltakseier hvis du ønsker å tilpasse tiltaket. Dersom tiltaket er utviklet av din egen tjeneste, må tjenesten selv identifisere hvilke deler av tiltaket som ikke skal endres.

Viktige spørsmål som implementeringsteamet må ta stilling til:

  • Imøtekommer tiltaket behovet i din tjeneste?
  • Har dine ansatte faglige forutsetninger for å bruke tiltaket på en god måte?
  • Hvilke tilpasninger må du gjøre for at tiltaket skal fungere i din tjeneste?
  • Hvilke elementer i tiltaket kan eller bør du ikke forandre?
  • Kan tiltakseier eller programtilbyder hjelpe deg å tilpasse tiltaket til din tjeneste, eller må du gjøre det selv?
  • På hvilken måte kan du prøve ut tilpasningene du har gjort og hvem kan hjelpe deg å evaluere dem?