Til forsiden

Fase III – Implementere

Verktøyene i fase III vil hjelpe dere når du skal gjennomføre den aktive fasen i implementeringen. I denne fasen skal du igangsette planene som ble utviklet i fase I og II.  De viktigste oppgavene er å gjennomføre planen, følge med på implementeringen underveis, løse de problemene som oppstår og justere implementeringsplanen dersom det blir nødvendig. Det kan også i denne fasen bli nødvendig å tilpasse tiltaket.

Når implementeringsprosessen er i gang, kan det være at implementeringsteamet må være mer aktiv i prosessen enn dere hadde tenkt i utgangspunktet. Spesielt i den første fasen kan det bli nødvendig å følge nøye med på hvordan implementeringen går. Ofte må implementeringsteamet bistå og støtte kolleger som bruker tiltaket for første gang. Det kan også bli behov for støtte når de må løse problemer og gjøre tilpasninger på lokalt nivå.

Gutt leser en bok

Viktige faktorer for å lykkes i fase III

 1. God ledelse av implementeringen , karakterisert av det følgende:
  a. Forankring på politisk nivå
  b. Aktiv involvering i implementeringsprosessen. (f eks å jobbe med hindringer, sørge for at det settes av tid og kapasitet til å gjennomføre tiltaket, støtte av prosjektet, lage rutiner, jobbe med endringsmotstand)
  c. Støtte implementeringsarbeidet og legge til rette for kompetanseutvikling,
 2. Alle som skal bruke tiltaket får god opplæring og veiledning.
 3. Etablering av et godt implementeringsteam, som:
  a. legger til rette for og koordinerer problemløsning mellom kolleger,
  b. koordinerer samarbeidet mellom profesjonelle ansvarlig for implementeringen og ledelse/stakeholders.

Implementeringsteamet bør være i regelmessig kontakt med de som anvender tiltaket, og klare for å håndtere eventuell motstand som kan oppstå. Evne til problemløsning og det å forutse problemer er viktig i denne fasen av prosjektet. Implementeringsteamets rolle i å lede prosjektet og å støtte nøkkelpersonell, er av stor betydning i denne fasen.

Verktøyene for kjerneelementene 6 og 7 har fokus på å følge den planen som ble laget i fase II.
I tillegg kan verktøyene  benyttes til å følge med på, vurdere og tilpasse implementeringsplanen som nå er i bruk.