Til forsiden

Kjerneelement 6 – Iverksette implementeringsstrategiene og monitorere etter planen

VerktøyBeskrivelse
Iverksette implementering –
Iverksette implementering etter planen
pdf / word
Se tilbake på arbeidet dere gjorde med implementeringsplanen i fase II

Dette første kjerneelementet i fase III skal hjelpe dere å holde oversikt over om dere klarer å følge planene som dere har beskrevet i fase II. Dere er i implementeringsfasen, nå skal det være klart hva alle i implementeringsteamet skal gjøre.

Noen viktige punkter å passe på:

  • Blir de planlagte oppgavene gjennomført og koordinert i henhold til tidsplanen?
  • Har alle oversikt over sine roller og ansvar, og følger de opp i forhold til dette?
  • Er alle nøkkelpersoner involvert som planlagt?

På dette stadiet må de som leder implementeringen følge med på at alle elementer av implementeringsplanen gjennomføres i henhold til planen.

Gjennom hele fase II er det en viktig oppgave for nøkkelpersonell (implementerings teamet, ledere, koordinatorer osv.) å sikre kvaliteten i arbeidsprosessene.

I dette kjerneelementet innebærer også å gjennomføre rutiner og systemer for innsamling av informasjon og erfaringer, suksess indikatorer og resultater som dere utviklet i kjerneelement 5. Dette kan også inkludere suksessindikatorer som dere får fra tiltakseierne.