Til forsiden

Kjerneelement 5 – Planlegge monitorering av implementeringskvalitet og nytteverdi

VerktøyBeskrivelse
Monitorering –
Monitorering av implementeringen og metodeintegritet
pdf / word
Sjekkliste for vurdering av implementering og metodeintegritet

Monitoreringsplanen beskriver hvordan dere skal samle informasjon og erfaringer for å følge med på hvordan det går med implementeringen. Dere skal planlegge dette nå, for å kunne bruke den senere i implementeringsprosessen.

Monitoreringsplanen skal hjelpe dere med å besvare følgende viktige spørsmål:

  • Blir tiltaket implementert slik dere hadde planlagt?
  • Fører intervensjonen til de resultatene dere ønsker?
  • Har vi system som kan gi tilbakemelding om kvaliteten på tilbudet?
  • Hvis ikke, kan vi utvikle systemer for å samle informasjon om resultater?

Denne planen skal dere bruke for å monitorere implementeringsprosessen i fase III. Det vil hjelpe dere til å finne ut om dere er på rett kurs eller om dere trenger å justere noe. Legg også en plan for hvordan dere kan gi tilbakemeldinger om framdriften til nøkkelpersoner. Programutvikler eller tiltakseier kan som regel bidra med ideer om hvilke målinstrumenter dere skal bruke for å vurdere implementeringen av tiltaket. En måte å gjøre dette på kan være å vurdere effekten av tiltaket, for eksempel bedre psykisk helse eller reduksjon av atferdsproblemer. Andre mål kan for eksempel være brukertilfredshet.

Hvis tiltaket implementeres i flere tjenester, bør dere til slutt lage en oversikt over om de tjenestene som nylig har fått opplæring faktisk bruker tiltaket, at de bruker det overfor riktig målgruppe, og om tiltaket har blitt en veletablert del av tjenesten.

I fase II planlegger dere altså for den evalueringen dere skal gjøre i fase IV. I fase III gjennomfører dere evalueringene og samler dere informasjonen dere trenger, før dere i fase IV skal dere vurdere resultatene og bestemme dere for om dere skal beholde tiltaket, om dere må tilpasse eller justere tiltaket, eller om dere skal avslutte bruken av den.

Alt dette bør beskrives i implementeringsplanen før implementeringen starter i fase III.