Til forsiden

Kjerneelement 8 – Evaluere og justere for å sikre bærekraft

VerktøyBeskrivelse
Videreføring –
Vurdering av videreføring basert på evalueringer
pdf / word
Evaluere implementeringen, nytteverdien og vedlikehold av tiltaket

Du er nå i fase IV videreføre. 

I dette kjerneelementetet skal dere evaluere implementeringen . Dette gjør dere ved å se på planen som ble laget i fase II og de data dere har samlet fra selve implementeringen. Her kan dere se på resultat av tiltaket dere valgte. For eksempel, dersom det var et tiltak for å hjelpe engstelige barn, bør dere se om det er noen reduksjon i angstsymptomer. I tillegg bør dere se på resultatene knyttet til selve implementeringen, som for eksempel om implementeringsplanen ble fulgt, grad av brukerfornøydhet etc.  I denne vurderingen skal dere se på hva som var ønsket måloppnåelse for implementeringen, se kjerneelement 5 planlegge monitorering av implementeringskvalitetet og nytteverdien.

I fase IV skal dere bestemme om dere skal fortsette å bruke tiltaket som dere har implementert, om det skal gjøres tilpasninger i tiltaket, eller om dere skal avlutte bruken av det.  Denne beslutningen tas på grunnlag av de data dere har samlet inn og beslutningen den viktigste oppgaven i dette kjerneelementet.

I tillegg til implementeringsteamet,  er det viktig å sjekke med nøkkelpersoner som har vært involvert i implementeringen, før denne beslutningen tas.