Til forsiden

Kjerneelement 7 – Foreta løpende vurderinger og nødvendige justeringer underveis

VerktøyBeskrivelse
Vurderinger og justeringer underveis
pdf / word
Dokumenteres justeringer underveis

Ledere og nøkkelpersonell (implementeringsteam) bør rutinemessig bruke erfaringer og tilgjengelig informasjon innhentet fra monitoreringen til å vurdere og gjennomføre tilpasninger. Å gjennomføre tilpasninger i et tiltak er en vanskelig og kompleks oppgave. Det er viktig at tilpasningen ikke fjerner kjerneelementer i tiltaket. Disse kjerneelementene vil som regel være identifisert av tiltakseier eller av implementeringsteamet.  Dersom noen av kjerneelementer bli fjernet, er det en risiko for at tiltaket ikke vil ha den virkningen dere ønsker.

Tilpasninger kan ha ulik form. I en gruppebasert intervensjon kan det for eksempel bli viktig å endre antall deltakere til flere eller færre avhengig av etterspørsel eller andre lokale behov. Kanskje må noe av innholdet I tiltaket tilpasses, for i større grad møte barnet eller familiens behov.

Uansett hvilke tilpasninger som blir gjort, blir det viktig å se tilbake på arbeidet som ble gjort i fase I og II angående valg og tilpasning av tiltaket. Fleksibilitet som ikke undergraver nytteverdien av tiltaket, kan bli et nyttig bidrag til at tiltaket blir brukt på kort og på lang sikt.

Sørg for at implementeringsteamet er aktivt og i nær kontakt med de som gjennomfører tiltaket. Det er svært viktig at ansatte og andre relevante brukere og andre interessenter har muligheten til å gi tilbakemeldinger. De vil kunne gi gode vurderinger av tiltaket og hjelpe til med problemløsning og tilpasning. Åpen kommunikasjon vil bidra til gode løsninger og en felles eierskapsfølelse for tiltaket, noes om igjen vil føre til større suksess.