Til forsiden

Kjerneelement 9 – Sikre rutiner og systemer for videreføring

VerktøyBeskrivelse
Sette nye mål –
For langsiktig implementering eller avslutning
pdf / word
Ta stilling til nye mål for den neste perioden av implementeringen

Dersom dere i kjerneelement 8 konkluderte med at dere ønsker en videre implementering av tiltaket, skal dere i det kjerneelement 9 vurdere mål og strategier for videreføringen. Det vil nå være naturlig å sette et nytt mål for neste steg i implementeringen. Det kan for eksempel være at tiltaket skal videreføres i en ny avgrenset tidsperiode, at tiltaket skal implementeres videre, men i et annet omfang eller til en annen målgruppe enn den første perioden eller at tiltaket skal etableres som en del av varig praksis.

Videre vil dere på et overordnet nivå ta stilling til hva som skal til for å jobbe mot det nye implementeringsmålet. Dere kan bruke evalueringene og tilbakemeldingene dere har fått i kjerneelement 8 for å ta stilling hvilke nødvendige tilpasninger. Selv om dere nå har vært gjennom alle fire fasene av modellen, og dermed alle kjerneelementene, vil det være behov for å fortsatt ha et aktivt implementeringsarbeid knyttet til det nye målet, og i noen grad så lenge tiltaket er i drift.

Det vil være et behov for videre forankringsarbeid, sikre ny finansiering og lage nye planer. Det kan også være behov for å vurdere om  implementeringsteamet bør endres, hvem som skal være med i implementeringsteamet videre og hvilke roller de skal ha på kort og lang sikt.  Medlemmene i teamet har ulike sterke sider, og det er avgjørende å ha medlemmer som er motiverte til å jobbe videre med tiltaket og som kan bidra til at tiltaket som er implementert blir bærekraftig. Dere kan bruke ferdighetene og kunnskapen dere har fått til gjentatte evalueringer med passende mellomrom.

I praksis vil det være nyttig i den neste fasen av implementeringen å ta en gjennomgang av mange av kjerneelementene på nytt, dette er bakgrunnen for pilene i midten av modellen. I kjerneelement 9 skal man ikke ta stilling til alle detaljene for den videre implementeringen, men sette et nytt mål og legge til rette for en sømløs overgang til å benytte modellen på nytt tilpasset det nye målet.