Til forsiden

Kjerneelement 3 – Velg og tilpasse implementeringsstrategier

VerktøyBeskrivelse
Implementeringsplan sjekkliste
pdf
En sjekkliste som tar dere gjennom viktige tema i implementeringsplanlegging
Godtjenestestøtte.no
nettside

Prosessplanleggeren
pdf
Fra godtjenestestøtte.no med ulike verktøy, blant annet for prosessplanlegging
Tips til kontrakt
pdf / word
Hovedpunkter som kan være viktige å inkludere i en kontrakt med tiltakseierne

Implementeringsstrategier er de aktiviteter dere beskriver i implementeringsplanen. Dette skal støtte implementeringen av tiltaket. I dette kjerneelementet skal du bruke informasjonen som ble samlet da dere jobbet med i Fase I (KE 1 og 2). Den viktigste oppgaven her er å lage en langsiktig plan for implementeringen av tiltaket.

Det er viktig å identifisere strategier for å fjerne hindringer for implementeringen, samt å finne måter å håndtere eventuelle hindringer på. Det er også viktig å bygge støtte og motivasjonen i organisasjonen for implementeringen.

Implementeringsplanen må inneholde implementeringsstrategier for videreføring av tiltaket over tid, dersom dette er en målsetting. Viktige faktorer her kan være planer for opplæring, opplæring av nyansatte ved turnover, oppbygging av kapasitet, planer for veiledning, utvikling av materiell, og planer for å håndtere utskifting i arbeidstokken.

Verktøyene “Tips til kontrakt” og “Implementeringsplan sjekkliste” kan hjelpe dere med å planlegge implementeringen av tiltaket.  

I tillegg bør implementeringsteamet sette søkelys på disse spørsmålene i sin planlegging:

  • Hvilke oppgaver/aktiviteter vil hjelpe oss med å lykkes med implementeringen?
  • Hvordan kan klare roller og ansvarsfordelinger sikres?
  • Hvordan sørge for at brukere og fagfolk finner tiltaket nyttig og attraktivt?
  • Hva mer må vi gjøre for å endre praksis?

Implementeringsplanen bør også inneholde en beskrivelse av struktur og tidsplan for arbeidet, samt planer for oppfølging og hvem som er ansvarlig for ulike deler, med en klar rolle- og ansvarsfordeling

Allerede på dette stadiet bør dere tenke på at dere skal evaluere resultatet av implementeringen din. Dette kommer vi tilbake til I kjerneelement 5 – Planlegge monitorering av implementeringskvalitet og nytteverdien.