Til forsiden

Fase I – Forberede

Kjerneelement 1 – Utforske og tilpasse tiltak

 • Tips til deg som utvikler tiltak                                   pdf / word
 • Beslutningsgrunnlag for valg av tiltak                     pdf
 • Hva finnes av gode tiltak og kartleggingsverktøy  pdf
 

Kjerneelement 2 – Kartlegge forutsetninger for implementeringen

 • Etablering av implementeringsteam                          pdf / word
 • Readiness sjekkliste                                                      pdf
 • Intervjuguide implementerbarhet                              pdf / word
  

Fase II – Planlegge

Kjerneelement 3 – Velg og tilpasse implementeringsstrategier

 • Implementeringsplan sjekkliste                                   pdf
 • God tjenestestøtte                                                       nettside
 • Prosessplanleggeren                                                    pdf

Kjerneelement 4 – Sikre nødvendig forankring og implementeringsledelse

 • Implementeringsledelse                                               pdf
 • Forankringsverktøy fra KS                                         nettside
 • Tips til kontrakt                                                            pdf / word

Kjerneelement 5 – Planlegge monitorering av implementeringskvalitet og nytteverdi

 • Monitorering                                                                 pdf / word

Fase III – Implementere

Kjerneelement 6 – Iverksette implementeringsstrategiene og monitorere etter planen

 • Iverksette implementering                                        pdf / word
 

Kjerneelement 7 – Foreta løpende vurderinger og nødvendige justeringer underveis

 • Justeringene underveis                                             pdf / word

Fase IV – Videreføre

Kjerneelement 8 – Evaluere og justere for å sikre bærekraft

 • Videreføring av tiltaket                                             pdf / word
 

Kjerneelement 9 – Sikre rutiner og systemer for videreføring

 • Sette et nytt mål for langsiktig implementering  pdf / word